osmaniye Şubesi

POLİS EŞLERİ DERNEĞİNİN GENEL MERKEZİNDEN DUYURU

Dernek tüzüğümüzün 4. Maddesi’nce üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Buna istinaden Polis Eşleri Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulunun 08/01/2024 tarih ve 01 sayılı kararına istinaden üye aidatlarımız 2024 Ocak  ayından geçerli olmak üzere giriş aidatı 120,00 TL. (yüzyirmi lira), yıllık üye aidatı 100,00 TL. (yüz lira) olarak belirlenmiştir.