osmaniye Şubesi

Polis Eşleri Derneğinden Duyuru

Dernek tüzüğümüzün 4.Maddesi’nce üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Buna istinaden Polis Eşleri Derneği Genel Merkezi Yönetim Kurulunca 16.01.2023 tarih ve 05 sayılı kararına istinaden üye aidatlarımız 2023 Ocak ayından geçerli olmak üzere Giriş aidatı 80,00 (seksen) TL, Yıllık üye aidatı 70,00 (yetmiş) TL olarak belirlenmiştir.