osmaniye Şubesi

Polis Eşleri Derneğinden Duyuru.

Dernek tüzüğümüzün 4.Maddesi’nce üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Buna istinaden Polis Eşleri Derneği Genel Merkezi Yönetim Kurulunca 11.01.2022 tarih ve 02 sayılı kararına istinaden üye aidatlarımız 2022 Ocak ayından geçerli olmak üzere Giriş aidatı 70,00 (yetmiş) TL, Yıllık üye aidatı 60,00 (altmış) TL olarak belirlenmiştir.