osmaniye Şubesi

Dernek Üyelerimizin Dikkatine Kongre İlanı iptal

14 04 2021 tarih ve 29 karar sayılı Olağanüstü il Hıfzıssıhha Meclis Kararı gereği; 17 Mayıs 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile kooperatiflerin genel kurul dâhil yaptıkları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine izin verilmeyeceğine yönelik karar alındığından; Polis Eşleri Derneği Osmaniye Şubesince 05.04.2021 tarihinde alınan 04 nolu Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantı kararı iptal edilmiştir.


 22.04.2021 günü saat 20.30 da Polisevinde yapılacak olan toplantı ileri bir tarihe ertelenmiş olup ayrıca konu ile ilgili duyuru yapılacaktır.

 

YÖNETİM KURULU