osmaniye Şubesi

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

 

Polis Eşleri Derneğinin Osmaniye Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı 09/02/2020 günü saat 14.00 da Osmaniye Polisevinde üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirildi.


Toplantı da divan kurulu oluşturularak, Yönetim, Denetim, ve Genel Merkez Delegesi seçimleri yapılarak aşağıda liste olarak belirtilmiştir.


YÖNETİM KURULU ASİL

Sibel OKUMUŞ

Ömür AYDOĞAN

Özlem KOÇ

Leyla DEMİRTAŞ

Yasemin TERCAN

 

YÖNETİM KURULU YEDEK

Kevser KORKMAZ

Ödül ATIL

Zeliha YEŞİLBAŞ

Gülşen GEÇİM

Ayşegül SALAM

 

DENETİM KURULU ASİL

Asiye BABUCCU

Özgül KAVAK

Müzeyyen İNANIR

 

DENETİM KURULU YEDEK

Nuray CEYLAN

Fatma YALÇIN

Selma UNCUER

 

GENEL MERKEZ DELEGESİ

Sibel OKUMUŞ