osmaniye Şubesi

Polis Eşleri Derneği Genel Merkezinden Duyuru.

Dernek tüzüğümüzün 4. Maddesi’nce üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Buna istinaden Polis eşleri Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulunun 16/01/2020 tarih ve 04 sayılı kararına istinaden üye aidatlarımız 2020 Ocak  ayından geçerli olmak üzere giriş aidatı 60,00 TL. (altmış lira), yıllık üye aidatı 50,00 TL. (elli lira) olarak belirlenmiştir.