osmaniye Şubesi

Polis Eşleri Derneği Genel Merkezinden Duyuru

Dernek tüzüğümüzün 4. Maddesi’nce üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Buna istinaden Polis Eşleri Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulunun 07/01/2019 tarih ve 01 sayılı kararına istinaden üye aidatlarımız 2019 Ocak ayından geçerli olmak üzere giriş aidatı 50,00 TL.(elli lira), yıllık üye aidatı 40,00 TL. (kırk lira) olarak belirlenmiştir.