osmaniye Şubesi

ÖNEMLİ DUYURU

POLİS EŞLERİ DERNEĞİ GENEL MERKEZİNDEN DUYURU Dernek tüzüğümüzün 4. Maddesi’nce üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Buna istinaden Yönetim Kurulumuzun 04/01/2016 tarih ve 01 sayılı kararına istinaden üye aidatlarımız 2018 Ocak ayından geçerli olmak üzere giriş aidatı 50,00 TL.(elli lira), yıllık üye aidatı 30,00 TL. (otuz lira) olarak belirlenmiştir.